Burgemeester Van Aartsen ‘misbruikt’ sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken

UPDATE 11:00 uur
Vanochtend heeft een politieagent mondeling medegedeeld dat Van Aartsen besloten heeft om 17:00 uur Occupy Den Haag het Malieveld moet verlaten
UPDATE 17:03 uur
Vanmiddag om 17:03 hebben 2 politieagenten en 2 Gemeenteambtenaren bevestigd dat Van Aartsen om 17:00 uur wil gaan ontruimen.
UPDATE 17:35 uur
We staan er nog steeds!
Advocaat Marcel Schuckink Kool belt met mededeling dat 2 rechters druk doende zijn om Van Aartsen te contacten om zijn kant van het verhaal te horen
Maar dat ze de grootste moeite hebben hem te vinden.
UPDATE 18:07 uur
Advocaat Marcel Schuckink Kool belt met mededeling dat de Bestuursrecht de zaak van Van Aartsen niet ontvankelijk is verklaard vanwege het feit dat van Van Aartsen na heeft gelaten om een schriftelijk bevel af te geven om 20:00 uur een publiek toegankelijke spoedzitting plaats zal vinden in het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag
Tot die tijd mag er niets gebeuren.
UPDATE 19:00 uur
Vooroverleg met oa Advocaat  Marcel Schuckink Kool in de grote tent op Malieveld
UPDATE 19:23 uur
Onze Advocaat  Marcel Schuckink Kool weet te melden dat de Advocaat van de Gemeente Den Haag net pas te horen heeft gekregen dat de Gemeente door Occupy Den Haag gedagvaard is. De zitting kan daarom pas rond 20:30 uur beginnen
UPDATE 22:07 uur
Uitspraak van de rechter: WE MOGEN BLIJVEN STAAN!!!!!
We mogen er alleen gedurende de vorstperiode ’s avonds niet meer slapen.
That’s all. Nou daar kunnen we prima mee leven :-D

VERKORT PERSBERICHT OCCUPY DEN HAAG dd 28 januari 2012

==================================================
Van Aartsen ‘misbruikt’ sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken
Met het invallen van de winter is met ingang van zondag de regeling daklozenopvang in Den Haag van kracht. Burgemeester Van Aartsen wil onder het mom van deze regeling de occupy beweging van het malieveld weren. Sinds kort wordt bij langer dan 5 dagen vorst iedereen in Den Haag die buiten overnacht warme opvang aangeboden. Er is door de politieke partijen in Den Haag lang gestreden om deze regeling mogelijk te maken. Occupy Den Haag is positief over deze regeling en heeft aangegeven deze regeling niet te zullen frustreren indien deze van kracht wordt. Uit een interview met De Telegraaf moet Occupy nu echter vernemen dat de burgemeester van Den Haag andere plannen heeft met deze regeling. Hij laat duidelijk doorschemeren deze te willen gebruiken om Occupy Den Haag niet te laten terugkeren na de vorstperiode. Hiermee doet Van Aartsen precies datgene wat Occupy Den Haag en de politieke partijen willen voorkomen. Hij ‘misbruikt’ een sociale regeling, die ter preventie van onnodig leed dient, om daarmee de demonstratie van Occupy eindelijk van het malieveld af te krijgen’. Een actie die ‘een burgervader zeer onwaardig is’, aldus Occupy Den Haag.

EINDE PERSBERICHT
==================================================
Voor vragen: info@occupydenhaag.org


UITGEBREID PERSBERICHT OCCUPY DEN HAAG dd 28 januari 2012
==================================================
Van Aartsen ‘misbruikt’ sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken
Burgemeester van Aartsen is geen fan van Occupy Den Haag, maar in zijn streven om het Occupy kamp op het malieveld op te doeken, door een sociale regeling voor daklozen hiervoor te misbruiken, gaat Van Aartsen nu echt buiten zijn boekje, aldus Occupy Den Haag.
Van het begin af aan, bij de start van de doorlopende demonstratie op het malieveld, doet burgemeester Jozias van Aartsen er alles aan om Occupy op het malieveld te frustreren. Zo is zonder een wettelijke grond, zonder de gebruikelijke waarschuwing vooraf en zonder dat de daarop in leven geroepen instanties op de hoogte te hebben gesteld,
Occupy Den Haag allerlei beperkingen opgelegd. Het betreft ondermeer het wegslepen van een media kar en het niet mogen bereiden van koffie of thee op het kamp onder het mom van veiligheid, het niet toestaan van verwarming op onduidelijke gronden hoewel dit op verantwoorde wijze heel goed mogelijk is, met als voorlopig dieptepunt een afwijzing door van Aartsen op een verzoek tot uitbreiding van het Malieveld kamp Occupy Den Haag, waarop inmiddels bezwaar wordt aangetekend en juridische stappen worden ondernomen. Zie voor brief en toelichting Malieveld volgende link https://occupy070.wordpress.com/2011/12/22/brief-beperkingen-burgemeester-van-aartsen-mbt-occupy-den-haag-odh/. Van Aartsen respecteert ons recht op demonstratie niet en wil een niet-dwingende winterregeling voor daklozen gebruiken om ons het recht van doorlopende demonstratie op het Malieveld te ontzeggen.
Tevens zijn we nog in afwachting van de uitspraak van de rechter op de voorlopige voorziening die Occupy Den Haag aangespannen heeft. Zolang er geen uitspraak is van de rechter heeft Van Aartsen geen grond om uitspraken te kunnen doen om het demonstratierecht van Occupy te beperken. Daarom is het extra vreemd dat wij via
De Telegraaf van afgelopen vrijdag moeten vernemen dat een sociale regeling in dit geval misbruikt wordt om ons van het malieveld af te krijgen en nog sterker, ervan af te houden.
De betreffende vrijwillige regeling is bedoeld voor het opvangen van daklozen die zonder goede voorzieningen de vorst niet kunnen weerstaan en is niet bedoeld voor demonstranten die vrijwillig en goed voorbereid de elementen trotseren, zelfs zonder verwarming die door de burgemeester ongegrond niet wordt goedgekeurd.
In eerder wekelijks overleg met de gemeente en politie is de daklozenregeling aangekondigd; er werd toen door de politie aan deze regeling de uitleg gegeven dat het kamp dan niet bewoond maar wel bewaakt zou mogen worden door een aantal Occupy’ers in ploegendienst. De vragen die daarop door Occupy Den Haag zijn gesteld, zijn niet beantwoord.  Occupy Den Haag heeft daarop aangeven dat ze graag tijdig wil worden geïnformeerd indien deze regeling van kracht zou worden en er overlegd zou worden over precieze de invulling daarvan. Daar is tot op heden niet door politie en burgemeester op geantwoord. Ook is, naast de berichtgeving in de krant, geen enkele melding door burgemeester of politie gedaan inzake de daklozenregeling en welke consequenties dit zou moeten hebben voor Occupy Den Haag.
Occupy Den Haag is groot voorstander van de daklozen regeling, maar moet toegepast worden op de personen waarvoor deze bedoeld is. Om de uitvoering van de regeling niet te frustreren heeft Occupy zelfs aangeboden over te gaan tot een rooster waarbij niet op het kamp geslapen wordt en tijdens de vorstperiode alleen bewaakt wordt tijdens de nacht, waarop tot op heden niet door politie of burgemeester is ingegaan.
Maar als dit betekent dat wij ons recht op een doorlopende demonstratie verliezen na de vorstperiode, dan zijn wij genoodzaakt hier niet toe over te gaan. Mocht de Burgemeester ons verzekeren dat na beëindiging van de winterregeling, en zolang er geen uitspraak van de rechter is, wij onze doorlopende demonstratie voort kunnen zetten, dan zullen wij uiteraard nog steeds mee te werken aan een aangepast rooster. De burgemeester is nu aan zet om duidelijkheid te scheppen. We hopen echt dat de burgemeester eindelijk met ons komt praten in plaats van over ons te praten.

EINDE PERSBERICHT
==================================================
Voor vragen: info@occupydenhaag.org

Hoe je kunt helpen:
Google op ‘Occupy Den Haag’ en je krijgt nieuwsberichten en artikelen te zien als:

– Winterweer speelt Occupy Den Haag parten – Den Haag – AD
– Occupy Den Haag moet wijken voor vorst | Spitsnieuws
– Occupy Den Haag last van winterweer – BNR

Reageer daarop en post een reactie als bijvoorbeeld een weerlegging van het artikel met de link naar de post hier op het #ODH blog: http://wp.me/p27QG3-2I

Winterweer speelt Occupy Den Haag tot nu toe geen parten
Burgemeester Van Aartsen misbruikt sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken. Lees hier het hele verhaal: http://wp.me/p27QG3-2I

Occupy Den Haag hoeft niet te wijken voor vorst
Burgemeester Van Aartsen misbruikt sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken. Lees hier het hele verhaal: http://wp.me/p27QG3-2I

Occupy Den Haag heeft totaal geen last van winterweer
Burgemeester Van Aartsen misbruikt sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken. Lees hier het hele verhaal: http://wp.me/p27QG3-2I

Zit je op Twitter? (Re)Tweet het volgende bericht:
#OccupyDenHaag: ‘Van Aartsen ‘misbruikt’ sociale regeling om #OccupyDenHaag op te doeken’: http://wp.me/p27QG3-2I #ODH #OccupyNL #ONL pls RT

Zit je op Facebook? ‘Like’ & ‘Share dan ajb het volgende bericht:
https://www.facebook.com/ajax/sharer/?s=22&appid=25554907596&p%5B0%5D=503442643&p%5B1%5D=10150477337832644

Advertenties

4 thoughts on “Burgemeester Van Aartsen ‘misbruikt’ sociale regeling om Occupy Den Haag op te doeken

 1. Kan je niet de overheid dwingen om antwoord te geven via de wet dwangsom en beroep bij niet tijd beslissen? Misschien nuttige informatie:
  De wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen zegt niet zo heel veel.
  Deze verwijst voornamelijk naar paragraaf 4.3.1.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht

  Voor (aan)vragen geldt een ‘wettelijke’ of ‘redelijke’ termijn.
  Staat de beslistermijn niet in de wet? Dan geldt een redelijke termijn. Wat redelijk is, hangt af van de soort beslissing. De overheid moet in ieder geval binnen 8 weken een besluit nemen of een nieuwe beslistermijn aan u bekendmaken. (dit staat in artikel 4:13 Awb)

  Het belangrijkste artikel is artikel 4:17 Awb (Algemene wet bestuursrecht)
  De dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen € 20 per dag, de daaropvolgende veertien dagen € 30 per dag en de overige dagen € 40 per dag.

  De eerste dag waarover de dwangsom verschuldigd is, is de dag waarop twee weken zijn verstreken na de dag waarop de termijn voor het geven van de beschikking is verstreken en het bestuursorgaan van de aanvrager een schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen.

  Dus eerst een brief schrijven, en zorgen dat je ontvangstbevestiging krijgt (Fax, aangetekend of zelf langsbrengen). Altijd vragen wat de termijn is.

  Na max 8 weken een ingebrekestelling sturen.
  En na 2 weken begint de boete te lopen.
  En eventueel naar een rechter toe? maar vraag dan advies aan een juridisch loket.

 2. Een actie die ‘een burgervader zeer onwaardig is’, aldus Occupy Den Haag. Deze actie is exact wat je kunt verwachten van een rechtse BAL vvd/pvv.

 3. Het recht op demonstratie is een belangerijk recht in een democratie en zelfs een van de gronden waarop een democratie kan bestaan. Jammer genoeg moet ik steeds vaker constateren dat het recht op demonstratie meer en meer ingeperkt wordt en onder druk komt te staan.

  Demonstereren is het uiten van een mening en ongenoegen over iets wat er in de wereld speelt. Het recht op demonstratie is dan ook eigelijk het zelfde als vrijheid van meningsuiting. Ons land heeft een rijke en ook vooruitsrevende geschiedenis op dit gebied, denk aan de godsdienstvrijheid boeken die hier zijn gedrukt voor andere onderdrukte gebieden. Alleen het lijkt wel of dat streven wat de Nederlanders als volk groot heeft gemaakt steeds meer in het niet valt bij het meedoen met de “grote spelers”. Wij halen tegenwoordig onze eer en erkenning bij mee vechten in oorlogen in bv Irak en Afganistan, Het braaf meedoen met de meerderheid zonder hierover onze eigen visies naar buiten te laten komen, en dus kiezen voor de wereld in plaats van haar eigen burgers. Natuurlijk is samenwerken in deze wereld waar de netwerken zo alomvattend zijn zeer belangerijk. Maar de essentie van een overheid is om het beste te doen voor haar burgers. En die burgers de haast al `17 miljoen mensen hier in Nederland worden tegenwoordig gewoon vergeten en als er dan mensen hun mening naar voren brengen dan worden er alle hoeken en gaten bijgetrokken om zo snel mogelijk die mening weg te krijgen.

  Van het bovenstaande is dit een heel goed voorbeeld. Iedereen heeft kunnen lezen dat er bij vreedzamen protesten in de VS en natuurlijk in de rest van de wereld betogers zijn aangevallen, mishandeld en zelfs vermoord omdat ze hun stem laten horen. Overheden waar ook terwereld slaan protesten neer alsof het alqaida is die zijn stem laat horen, En al zou alqaida gaan protesteren op een vreedzamen manier dan is dat nog hun recht, want hun zijn ook mensen zoals jij en ik. Maar wat geeft een overheid hett recht om demonstranten te behandelen als terroristen, zij die mensen zo behandelen zijn juist zelf de terrosrist. Het onderdrukken, bang maken, en boven al intimideren is TERROSRISME,

  Het geen wat er nu gebeurd in den haag is een sociale voorziening misbruiken. Het is echt hartstikke goed dat deze regeling bestaat, ik zou graag zien dat hij niet pas na bij 5 dagen in ging maar eerder. Maar dat even terzijde. Occupyers zijn geen daklozen, het zijn demonstranten, met een tentzeil als dak. Het overgaan op slapen in een tent is hun vrijwillige keus, En hun recht want demonstreren mag en daar mag je zelf je eigen invulling aan geven mist het binnen de wet vakt. Dat de burgermeester zich zorgen maakt om de tempraturen, kan ik begrijpen. Maar er zijn genoeg voorzorgsmaatregelen. -40 kunnen ze nog aan. Feit is dat de Burgermeester nooit een controle op bijvoorbeeld brandveiligheid heeft laten uitvoeren. Feit is dat zonder controle belangerijke middelen zoals recht op verwarming en toegang tot koffie en thee zijn weg gehouden bij de demonstranten. Dit alle zonder enige onderbouwing en enige controle of dat wel nodig is door bijvoorbeeld een instantie als de Brandweer. Voor de vrieskou had de burgemeester ook iemand van de ggd kunnen laten inspecteren of de occupyers gewapend zijn tegen het koude weer,.Dat heeft de burgermeester ook nagelaten. De zwerversregeling gaat naar mijn weten pas in na 5 dagen tempraturen van onder het vriespunt het is deze zondag pas de 2e dag dat het vriest. Allemaal dubieuze redenen van de overheid dus om het uiten van meningen tegen te gaan. Sterker nog om zelfs het recht op hulpverlening te weigeren. De burgermeester heeft aangegeven dat het contact met de brandweer alleen nog via de gemeente mag, Dus wij moeten stel er breekt brand uit wat heel onwaarschijnlijk is eerst de gemeente bellen voor de brandweer.Althans dat kan je opmaken vanuit de gesprekken en de woorden die de gemeente heeft laten vallen.

  Deze hele situatie in den haag evenals de hele situatie in de wereld stinkt, het stinkt naar overheden die bang zijn het monopoly kwijt te raken. Het geen te bestrijden met geweld,

  People should not fear there government,
  The goverment should fear theire people.

  Puntjes

 4. Pingback: Burgemeester Van Aartsen geeft geen toestemming voor extra bewaking | Occupy Den Haag / #ODH Backup Blog

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s